Kariyer Merkezi


Vizyon: Türkiye geneli ve ilgili coğrafyalarda en üst düzeyde kilit paydaş iş birlikleri oluşturarak öğrenciler ve mezunlar için kaliteli, yenilikçi kariyer rehberliği hizmetleri sağlayan lider kurum olmaktır.
Misyon: Öğrenci ve mezunlarımızın günümüz iş dünyası şartlarına ve eğilimlerine uygun kariyer planı yapabilmeleri ve kariyer planlarını hayata geçirebilmek için ihtiyaç duyacakları nitelikleri kazanabilmeleri konusunda onlara yardımcı olur. Öğrenciler/mezunların iş dünyası ile kendi networklerini, staj ve iş olanaklarını arttırmaları için köprü vazifesi görür.

Amaçlar:
1. Öğrenciler ve mezunlar için Kariyer Merkezi hizmetlerinin kapsamını genişletmek, öğrenciler ve mezunların bu hizmete erişimini sağlamak.
2. Öğrenci ve mezunların kariyer hedeflerini eğitim, yetenek ve ilgi alanlarına uygun, iş gücü piyasalarının ihtiyaçlarının farkında olarak planlamalarına yardımcı olmak. Söz konusu hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyacakları yetkinlikleri geliştirmelerine yönelik gereken profesyonel desteği vermek.
3. Kariyer Merkezi hizmetlerinin kalitesini arttırmak.
4. Öğrencilerinin akademik başarısı arttırmak.
5. Öğrencilerin ve mezunlar için deneyimsel öğrenme, iş ve staj olanaklarını arttırmak.
6. Üniversite, işverenler, İŞKUR ve diğer iç veya dış paydaşlar arasında yeni iş birlikleri kurmak ve mevcut iş birliklerini güçlendirmek.
7. Kariyer Merkezlerini ve öğrencilere sundukları olanakları bilinir ve görünür hale getirmek.
8. Kariyer Merkezlerinin kurumsallaştırılmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.
Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliğine ulaşmak için Tıklayınız...