Yönetim

YÖNETİM

Dr. Öğr. Üyesi Tonguç SEFEROĞLU - MÜDÜR

Tonguç Seferoğlu lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamlamış ve aynı bölümden 2013 yılında Yüksek Lisans derecesi almıştır. Felsefe doktorasını 2018 yılında King’s College London’dan almıştır. Eylül 2020 tarihinden beri Kariyer Merkezi müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Beyza ERCAN - MÜDÜR YRD.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği lisans programından 2011 yılında mezun olan Dr. Ayşe Beyza Ercan, aynı sene Romanya hükümeti tarafından Avrupa Birliği’ne aday ülkelerin vatandaşları için açılan lisansüstü burs programını kazanmıştır. 2011-2012 arasında Timişoara Batı Üniversitesi’nde Romence dil eğitimi almıştır. 2012-2014 arasında burslu statüde Bükreş Üniversitesi Tarih Fakültesi’nde Prof. Dr. Mihai Maxim danışmanlığında birincilik derecesi ile yüksek lisans programını tamamlamıştır. 2014 yılında MEB YLSY bursunu kazanmış ve 2015 yılında Gürcistan Batum Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi’nde bir yıl süreyle Gürcüce dil eğitimi almıştır. 2016-2019 seneleri arasında aynı üniversitede doktora eğitiminin yanı sıra asistanlık görevini de üstlenmiştir. 2019’da Doç. Dr. Zaza Shashikadze ve Prof. Dr. Otar Gogolishvili danışmanlığında hazırlamış olduğu “13-14. yüzyılda Altın Ordu- Gürcistan İlişkileri (Gürcü Kaynaklarına Göre)” isimli teziyle doktor unvanı almaya hak kazanmıştır. 2020 yılında adına öğrenim gördüğü kurum olan Ardahan Üniversitesi Tarih Bölümü Orta Çağ tarihi Ana Bilim Dalına Dr. öğretim görevlisi, 2021 senesinde ise öğretim üyesi olarak atanmıştır. Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümünde Gürcistan ve Kafkasya tarihi derslerinin yanı sıra Tarih Bölümünde orta çağ tarihi ile ilgili dersleri yönetmektedir. Çalışma alanını ise, orta çağ dönemi Gürcistan başta olmak üzere Kafkasya coğrafyası, Moğol tarihi ile orta çağ halkları ve kültürleri oluşturmaktadır. Alanıyla alakalı çok sayıda Türkçe, İngilizce ve Gürcüce bilimsel çalışmaya sahiptir. Romence, Gürcüce ve İngilizce bilmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ULUDAĞ- MÜDÜR YRD.

Lisans derecesini (2010) Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlayan Zeynep Uludağ, Yüksek Lisans derecesini (University of Leeds, 2015) sağlık psikolojisi üzerinde tamamlamıştır. Doktorasına yine aynı okulda devam eden Zeynep Uludağ, 2020 (University of Leeds) yılında doktora tezini de tamamlayarak; Ardahan Üniversitesinde öğretim görevlisi doktor olarak görevine başlamıştır (2020). Ardahan Üniversitesinde verdiği dersler sanat psikolojisi, endüstri ve örgüt psikolojisi, araştırma teknikleri, yayın tarama ve kaynakça incelemeleri ve psikolojiye giriş dersleridir. Başlıca çalışma alanları ise beyin görüntüleme, karar verme mekanizmaları ve strestir. Kasım 2020 tarihinde Kariyer Merkezi müdür yardımcılığı görevine başlamıştır.

Öğr. Gör. Şuheda KAYA- Kariyer Danışmanı 


Atatürk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde (2016) lisans eğitimini tamamlayarak yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir Planlama programında (2021) tamamlamıştır. Şubat 2021 tarihinden beri İstanbul Teknik Üniversitesi Coğrafi Bilgi Teknolojileri programında doktora eğitimine devam etmektedir. Ayrıca Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İş ve Meslek Danışmanlığı Sertifika programını (2021), Yeditepe Üniversitesi Kariyer Koçluğu Sertifika programı (2021) ve Kariyer Danışmanlığı Sertifika programını (2021) başarı ile tamamlamıştır. Mart 2023 tarihinden itibaren Kariyer Merkezi öğretim görevlisi olarak görevini sürdürmektedir.